Lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos paroda
"PO KARO. SVETUR"
2010 06 08 -2010 07 10

Adomas Varnas
Paežerė
1950, kart., al., 30x40

Adomas Galdikas
Pavasaris Freiburge
1946, kart., al.,46x64

Adomas Galdikas
Kaimo kapinės
1946, kart., temp., 31x48

Adomas Galdikas
Manoji gimtinė
1944 – 1949, pop., guaš., 21x29

Adomas Galdikas
Šventoj Žemaitijoj
1944-1949, pop., akv., 22x27

Adomas Galdikas
Prieš audrą
1953, kart., al., 31x47

Adomas Galdikas
Miškas žydi
XX a. 7 deš., pop., mišri techn., 46x61

Adomas Galdikas
Peizažas
XX a. 6 deš., pop., akv., 19x27

Adomas Galdikas
Lietuvos gamtovaizdžiai
XX a. 5 deš., pop, tušas, 21x27

Adomas Galdikas
Lietuvos gamtovaizdžiai
XX a. 5 deš., pop., tušas, 19x26

Adomas Galdikas
Ruduo
XX a. 6 deš., pop., past., 21x28

Adomas Galdikas
Peizažas
XX a. 6 deš., pop., past., 23x30

Adomas Galdikas
Žydintis medis
XX a. 6 deš., pop., past., 29x22

Adomas Galdikas
Peizažas
XX a. 6 deš., pop., past., 23x29

Viktoras Vizgirda
Peizažas Freiburge
1947, kart., al., 20x25

Bronius Murinas
Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje
1970 – 1980, kart., akr./akv., 58x48

Bronius Murinas
Natiurmortas
1977, pop., akr., 50x60

Bronius Murinas
Peizažas
1979, pop., akv., 33x44

Bronius Murinas
Paraudę medžiai
1985, kart., akr., 50x60

Bronius Murinas
Klevai
1983, drb., akr., 74x54

1 2 »