Lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos paroda
"PO KARO. SVETUR"
2010 06 08 -2010 07 10

Česlovas Janušas
Kaimas prie ežero
Iki 1944, pop., akv., 43x60

Česlovas Janušas
Baltijos pakrantė pavakaryje
Iki 1944, kart., al., 48x56

Česlovas Janušas
Švyturys
XX a. 6-7 deš.,drb., al., 48x66

Česlovas Janušas
Žvejo sodyba
XX a. 6-7 deš., dr., al., 48x66

Kazimieras Žoromskis
Vilkdalgiai
1947, drb./kart., al., 57x48

Kazimieras Žoromskis
Žalia upė
XX a. 6 deš., drb./kart., al., 23x31

Kazimieras Žoromskis
Gėlės vazoje
1981, drb., al., 41x31

Vytautas Kasiulis
Dailininko dirbtuvėje
Apie 1948, kart., past., 25x29

Vytautas Kasiulis
Arlekinas ir dama
1959, pop., sp. litogr.,
59x45, 6/50 egz.

Vytautas Kasiulis
Zuzana
XX a. 6 deš., pop. sp. litogr.,
48x62, 1/50 egz.

Vytautas Kasiulis
Cirko artistai
XX a. 7 deš., pop., sp. litogr.,
40x57, 82/220 egz.

Vytautas Kasiulis
Cirko arenoje
XX a. 7 deš., pop., sp. litogr.,
46x60, 19/50 egz.

Vytautas Kasiulis
Kanklininkas
XX a. 7 deš., pop., guaš., 51x31

Vytautas Kasiulis
Akmenuota pakrantė
XX a., 7 deš., pop., past., 50x65

Vytautas Kasiulis
Pasveikinimas
1969, pop., akv./guaš., 50x65

Juozas Bagdonas
Kompozicija
1962, kart., al., 51x41

« 1 2