Lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos paroda
"PO KARO. SVETUR"
2010 06 08 -2010 07 10


Adomas Galdikas
Lietuvos gamtovaizdžiai
XX a. 5 deš., pop., tušas, 19x26