NAUJIENOS

2015 06 01

Nuo birželio 2 d. iki birželio 20 d. Pylimo galerijoje veiks Leonardo Tuleikio (1939–2014) tapybos paroda. 
Parodos pristatymas – birželio 2 d., antradienį, 17 val. Dar kartą susitiksime su Leonardo kūryba, prisiminsime prieš metus į amžinybę iškeliavusį Tapytoją.


Plačiau
2015 03 08
APIE KIČĄ IR MENĄ

Visus menininkus, meno kritikus ir vartotojus kviečiame atidžiai perskaityti ir giliai apmąstyti šiuos anglų filosofo, rašytojo Rogerio Scrutono (Roger Scruton) tekstus, paskelbtus tinklalapyje www.bernardinai.lt

KIČO GALIA
KAIP MODERNUS MENAS UŽSTRIGO, APSIRIBOJĘS TIKSLU ŠOKIRUOTI?
KAIP MES ATPAŽĮSTAME TIKRĄ MENĄ?

Roger Scruton (1944)
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton
http://www.roger-scruton.com/home.html


2015 01 25
ANTANAS GUDAITIS (1907–1989). VAKARIENĖ. 1977


 Antanas Gudaitis (1907–1989). Vakarienė. 1977, kart., al., 62x71

1978 m. A. Gudaitis baigė tapyti paveikslų seriją „Prie stalo“. Tarp jų – ir paveikslas „Vakarienė“, lyg apibendrinantis, apvainikuojantis šiame cikle išplėtotą mitologinę temą.
Iš Tomo Sakalausko pokalbių su dailininku (kn. „Antanas Gudaitis“, Vilnius, „Mintis“, 1989):

„A. G.: ...Sėdintys prie stalo. Čia yra legendos, lyg mito elementų, ateinančių iš toli. Prisimenu, kaip prasidėjo. Dar motina gyva buvo. Ji išgyveno 90 metų – ir prisimenu kūčias. Kiekvienais metais šeimos subuvimas. Padengia stalą, pakloja šieno, padeda visokių valgių. Atsiranda kažkokia nuotaika. Žodžiu, nuo to prasidėjo. Bet nėra to pavaizdavimas. Čia yra kažkoks bendravimas – gal su protėviais, gal su kažkuo kitu. Prisiminimas.“

2014 12 21
SVEIKINAME!

       

2014 11 06
TĖVYNĖJE IR SVETUR

Nuo lapkričio 6 d. Pylimo galerijoje eksponuojama lietuvių modernioji tapyba. Trijose galerijos erdvėse pristatomi tapybos darbai, sukurti Lietuvoje ir išeivijoje nuo XX amžiaus vidurio iki šių dienų. Čia galima susipažinti su žymiausių mūsų dailininkų - nuo Adomo Varno, Kazio Šimonio, Adomo Galdiko, Viktoro Vizgirdos, Viktoro Petravičiaus, Vytauto Kasiulio iki Augustino Savicko, Aloyzo Stasiulevičiaus, Leonardo Tuleikio, Rimo Bičiūno, Gražinos Vitartaitės, Mindaugo Skudučio ir daugelio kitų autorių, jau įrašytų į Lietuvos dailės istoriją, kūrybos pavyzdžiais. Tapybos paroda „Tėvynėje ir svetur" - įspūdinga, plačios apimties Lietuvos dailės panorama - Pylimo galerijoje veiks iki 2015 m. vasario 28 d.

Maloniai kviečiame apsilankyti menininkus,  kolekcininkus, visus lietuviškos dailės gerbėjus!

2014 10 02
NAUJA PARODA PYLIMO GALERIJOJE

Nuo spalio 1 d. iki 31 d. Pylimo galerijoje veikia bendra Leonardo Tuleikio, Aloyzo Stasiulevičiaus ir Rimo Bičiūno tapybos paroda. Ekspozicijoje – devyniolika įvairiais laikotarpiais sukurtų darbų – nuo L. Tuleikio ankstyvosios tapybos (1973 m.) peizažo „Rūstus ruduo", 1996 metų R. Bičiūno įspūdingo natiurmorto „Gėlės žaliame fone"  iki vieno naujausių, 2014 m. A. Stasiulevičiaus kūrinio „Abrozdas", kuriame autorius naujai interpretuoja senuose žemaičių medžio raižiniuose vaizduojamus  religinius siužetus.  
Parodos pristatymas Pylimo galerijoje – spalio 3 d., penktadienį, 17 val.

Televizijos reportažas iš parodos – LTV kanale KULTŪRA 2014 11 10 laidoje „Linija, spalva, forma"

2014 09 11
GALIUS KLIČIUS – LRT RADIJO LAIDOJE

Tapytojas, teatro ir kino dailininkas, Antano Gudaičio tapybos konkurso laureatas Galius Kličius – LRT radijo KLASIKOS programos 2014 09 03 laidoje RYTO ALLEGRO. Žurnalistės Almos Valantinienės pokalbis su juo – nuo 53 min. 34 sek.
Kviečiame pasiklausyti!