Lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos paroda
"PO KARO. SVETUR"
2010 06 08 -2010 07 10