ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI
LIETUVIŲ TAPYBA
2010 12 01 - 2010 12 31


Aloyzas STASIULEVIČIUS
Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimas, 1918
2010, drb., akr., 100x80