ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI
LIETUVIŲ TAPYBA
2010 12 01 - 2010 12 31


Aloyzas STASIULEVIČIUS
Lietuvos III Statuto kūrėjas
Leonas Sapiega
2010, drb., akr., 75x115