Vytautas K.Jonynas

Vytautas Kazimieras Jonynas gimė 1907 m. kovo 16 d. Ūdrijos k. (Alytaus r.). Mirė 1997 m. gruodžio 4 d. Vilniuje. Lietuvos grafikas, tapytojas, skulptorius, vitražų kūrėjas. JAV nacionalinės mokslo akademijos narys (1971), Vilniaus dailės akademijos garbės daktaras (1996). Už nuopelnus lietuviškajam menui 1993 m. V. K. Jonynas apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Vidurinį išsilavinimą įgijo Kudirkos Naumiesčio ir Kauno gimnazijose, 1923 - 1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Baigęs bendrąjį skyrių, 1927 - 1929 m. lankė A. Varno tapybos ir A. Galdiko grafikos studijas. 1931 m. tęsti studijų išvyko į Paryžių. Iki 1934 m. studijavo Nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje, kurią baigęs įgijo medžio raižinių ir knygos meno specialybę. 1935 m. baigė taikomojo profilio dailės mokyklą (Ėcole Boulle), kurioje studijavo medžio skulptūrą ir baldų konstravimą, lankė architektūros sekciją. 1936 m. jis - Paryžiaus pasaulinės parodos lietuvių sekcijos vedėjas, 1938 m. apdovanotas prancūzų Garbės legiono ordinu. 1935 - 1940 m. V. K. Jonynas dėstė grafiką ir medžio skulptūrą Kauno meno mokykloje; 1941 - 1944 m. buvo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius. 1946 - 1950 m. - paties įkurto Taikomosios dailės instituto Freiburge (Vokietija) direktorius ir dėstytojas. 1951 m. V. K. Jonynas atvyko į JAV, įsikūrė Niujorke. 1951 - 1957 m. dėstė dailės disciplinas Catan-Rose meno institute (Catan-Rose Institute of Art), 1957 - 1973 m. Fordhamo universitete Niujorke.

1937 m. Pasaulinėje Paryžiaus parodoje dailininkas gavo aukso medalius už grafiką ir plakatą. 1938–1939 m. sukuria medžio raižinius – iliustracijas Kristijono Donelaičio poemai „Metai“. Šios iliustracijos – lietuvių profesionaliosios grafikos aukso fondas.
Dailininko kūriniai saugomi ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vatikano muziejuose. Parodų yra surengęs Prancūzijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje, JAV, Lietuvoje.