Povilas Puzinas

Povilas Puzinas gimė 1907 m. rugpjūčio 3 d. Rygoje. Mirė 1967 m. spalio 22 d. Niujorke, JAV.
1921–1922 m. lankė Rygos Kultūros skleidimo draugijos piešimo mokyklą. 1923–1932 m. mokėsi Latvijos Dailės akademijoje pas prof. Vilhelmą Purvitį, gavo laisvojo menininko diplomą, 1937–1940 m. buvo piešimo mokytoju Panevėžio gimnazijoje. 1940–1941 m. buvo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas. Po II pasaulinio karo pasitraukė į Vakarus, nuo 1947 m. apsigyveno JAV, Niujorke, Los Andžele. Parodose dalyvavo nuo 1931 m. - Jelgavoje (1931), Rygoje (1933, 1943), Kaune (1938), Vilniuje (1940), Los Andžele (1949–1951), Holivude (1955), Niujorke 1958, 1961, 1965), Čikagoje ir kt. Pelnė apdovanojimų: 1933 m. – Latvijos Valstybės dailės muziejaus premija už paveikslą „Jelgavos priemiestis“ (Latvija), 1942 m. – premija už „Dariaus ir Girėno portretą“ konkursinėje parodoje Kaune, 1951 m. – aukščiausia premija už „Dvidešimtojo amžiaus madoną“ 6-ojoje tarptautinėje parodoje Los Andžele, 1956 m. – Amerikos dailininkų profesinės lygos didžioji nacionalinė premija už „Dvidešimtojo amžiaus madoną“, Suvienytų Amerikos menininkų garbės aukso medalis (1967), I premija Niujorko parodoje (1969) ir kt.
P. Puzino kūrybai būdinga apleistų vietų romantika: tapė apleistus pajūrio barakus, lūšnynus, vienišus laivus, purvinus; peizažai pilkšvo, rusvo ar žalsvo fono, dramatizmo, nerimo nuotaikų. Dailininkas taip pat vaizdavo kasdieniškus, gyvenimo nuskriaustus, paraštėse paliktus žmones – žvejus, tremtinius, gatvės muzikantus, batų valytojus. Paveiksluose paprastai neakcentuoja žmogaus figūros, veido ar aplinkos detalių. Visa tai pritemdyta, paslėpta šešėliuose. Žmogaus drama nėra tiesmukai perteikta, o kuriama pasitelkus pačią tapybos plastiką, šviesos ir šešėlių kontrastus, energingų potėpių. Nutapė peizažų, portretų.  
P. Puzinas dekoravo Panevėžio katedrą (šonines navas papuošė 8 didžiuliais paveikslais Šv. Rašto tematika, lubas – freskomis), sukūrė darbų  Panevėžio marijonų noviciato koplyčiai ir Smilgių bažnyčiai. 
Literatūra:  
- V. Liutkus, „Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje", in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 110-112;      
- „Povilas Puzinas (1907-1967): Tapyba", parodos katalogas, sud. V. Liutkus, Vilnius: LDM, 1998. 
- „Puzinas", album, by Frederic Whitaker, San Francisco, CA, Printed in Japan, 1975