Povilas Kaupas

Povilas Kaufmanas–Kaupas gimė 1898 m. Kaune, kur ir studijavo tapybą Kauno meno mokykloje. Studijas tęsė privačioje prof. J. Vienožinskio Meno studijoje, kurią baigė 1932 m. Vėliau žinias gilino Vokietijoje ir Prancūzijoje. Nuo 1935 m. priklausė Lietuvos dailininkų sąjungai, nuo 1947 m. buvo Lietuvių Instituto narys. Dalyvavo visose LDS rengtose parodose Lietuvoje ir užsienyje iki 1940 m. Pasitraukęs į Vakarus, P. Kaupas buvo kviečiamas dėstyti tapybą Vokietijos ir JAV privačiose meno mokyklose, kelerius metus vadovavo savo įsteigtai Meno studijai. Čikagoje tęsė tėvynėje pradėtą archyvinės medžagos apie dailę rinkimą, tvarkė Jaunimo centro Dailės archyvą, buvo Čiurlionio Galerijos direkcijos narys. 

Stilistiniu požiūriu dailininkas yra tarp Cezanno mokyklos ir abstraktaus meno. Jo estetinis interesas yra daugiau vizualinis, tačiau labai dažnai gamtos nuotaikos esti giliai išgyventos ir subtiliai išreikštos. Pagrindinis P. Kaupo kūrybos elementas yra spalva, bet linija taip pat vaidina svarbų vaidmenį, o kai kuriuose darbuose net dominuoja.
Povilas Kaupas mirė Čikagoje 1978 m. spalio 10 d.