ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI
LIETUVIŲ TAPYBA
2010 12 01 - 2010 12 31