Stasys Jusionis
GIMTOJO KRAŠTO PEIZAŽAI
2019 07 30 - 2019 08 17