Regina Pečiulytė
Audros pakraščiu
2023 10 24 - 2023 11 11

Pasnigo
2021, drb., al., 40x60

Atmintys
2019, drb., al., 50x70

Žiema Literatų gatvėje
2021, drb., al., 35x50

Sename kieme
2021, drb.,. al., 60x40

Šlapdriba
2023, drb., al., 80x60

Kiemas Liejyklos gatvėje
Ruduo. 2023, drb., al., 60x44

Gegužė
2023, drb., al., 50x70

Po audros
2023, drb., al., 60x40

Prieš audrą
2023, drb., al., 40x30

Švintant
2022, drb., al., 50x40

Senamiesčio vaikas
2019-2023, drb., al., 80x60

Kiemas Liejyklos gatvėje
Ruduo. 2023 drb., al., 60x44

Nulytas vakaras
2021, drb., al., 45x60

Rožinė Užupiui netinka
2023, drb., al., 30x24

Po mėlynu dangum ruduo liepsnojo
2021 drb., al., 40x60

Rudens šešėliai šviesūs ir greiti
2023, drb., al., 45x60

Rugpjūtis Šv. Ignoto gatvėje
2023, drb., al., 30x24

Rugsėjis prie Vilnios
2023, drb., al., 69x89

Žydėjimas
2023, drb., al., 69x99