Jonas Kazlauskas
IMPROVIZACIJOS
2020 06 23 - 2020 07 11

Angelas su paukščiu
2003, drb., al., 100x81

Improvizacija
2007, drb., al., 105x75

Natiurmortas
1994, drb., al., 100x81

Mergaitė
2012, drb., al., 66x55

Tarp vynuogių
2014, drb., al., 62x50

Pokalbiai su vėju
2011, drb., al., 100x81

Interpretacija II
2017, drb., al., 100x81

Interpretacija III
2017, drb., al., 100x81

Rudens etiudas II
2007, drb., al., 100x81

Rudens etiudas X
2015, drb., al., 50x40

Rudens etiudas IX
2013, drb., al., 66x55

Natiurmortas
2015, drb., al., 100x81

Natiurmortas su saulėgrąža
2012, drb., al., 60x50

Romantiko sapnas
2005, drb., al., 100x81

Rudens etiudas VI
2012, drb., al., 62x50

Nuliūdęs
2012, drb., al., 80x50

Rudens etiudas III
2007, drb., al., 100x81

Natiurmortas
2012, drb., al., 65x55

Šermukšniai
2017, drb., al., 100x81

Viksvos
2017, drb., al., 100x81

1 2 »