Tapybos paroda
APIE VILNIŲ
2019 05 07 - 2019 05 25

Jonas Čeponis
Vilniaus senamiestis
1967, drb., al., 17x15

Jonas Čeponis
Vilniaus senamiestis
1968, drb., al., 72x91

Jonas Švažas
Bokšto gatvė. Vilnius
1973, drb., al., 70x70

Bronius Murinas
Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje
1975, pop., akr., akv., 58x48

Aloyzas Stasiulevičius
Kryžkelė (Tilto gatvė)
2010, drb., akr., 100x80

Aloyzas Stasiulevičius
Pasivaikščiojimas Skapo gatve
2010, drb., akril., koliaž., 60x80

Antanas Kmieliauskas
Vilnius
2018, drb., al., 60x80

Leonardas Gutauskas
Vilniaus arka
2008, drb., al., 80x60

Leonardas Gutauskas
Senasis Vilnius naktį
2008, drb., al., 90x60

Filomena Linčiūtė–Vaitiekūnienė
Senamiesty pasnigo
2019, drb., al., 65x65

Filomena Linčiūtė–Vaitiekūnienė
Prie Onutės
2017, drb., al., 65x65

Mindaugas Skudutis
Po lietaus
2009, drb., al., 50x60

Mindaugas Skudutis
Vidurdienis
2008, drb., al., 50x60

Jūratė Bagdonavičiūtė
Vilnius
1988, drb., al., 60x73

Jūratė Mykolaitytė
Repeticija
2000, drb., al., 37x70

Daumantas Pilipavičius
Vilnius nuo Misionierių šlaito
2018, drb., al., 60x70

Daumantas Pilipavičius
Vilnius nuo Trijų Kryžių kalno
2018, drb., al., 70x100