JAU VEIKIA PIRMASIS LIETUVIŠKAS INTERNETINIS DAILĖS KŪRINIŲ AUKCIONAS

2013 01 10

Pylimo galerijos tinklalapyje jau veikia internetinis aukcionas. Siūlomų įsigyti dailės darbų autoriai  – mūsų dailės klasikai Adomas Galdikas, Jonas Rimša, Viktoras Vizgirda, Viktoras Petravičius, Vytautas Kasiulis, kiti žinomi lietuvių išeivijos dailininkai, o taip pat ir šiuo metu Lietuvoje kuriantys tapytojai –Vladas Karatajus, Vincentas Gečas, Aloyzas Stasiulevičius, Rimas Bičiūnas, Leonardas Gutauskas, Raimondas Martinėnas, Gintaras P. Janonis. Meno gerbėjus turėtų sudominti labai retas V. Vizgirdos darbas – vitražas „Golgota“, V. Petravičiaus retai Lietuvoje sutinkami aliejumi spalvinti medžio raižiniai iš ciklų „Dievaičiai“ ir „Nėščia moteris“, grakščios A. Galdiko pastelės, B. Murino spalvingi natiurmortai ir kiti įdomūs, vertingi dailės kūriniai.
Internetinio aukciono katalogas patalpintas Pylimo galerijos tinklalapyje http://pylimogalerija.lt/aukcionas, čia, susipažinus su aukciono taisyklėmis ir užsiregistravus, galima siūlyti savo kainas. Aukcionas bus stabdomas nuo sausio 26 d. 16 val. ir toliau kas 10 minučių baigsis siūlymai visiems 60 lotų. Apžiūrėti aukcionui pateiktus darbus galima ir Pylimo galerijoje surengtoje priešaukcioninėje ekspozicijoje.

Per metus galerija numato surengti keletą internetinių aukcionų. Jų skaičius ir dažnumas priklausys ne tik nuo pirkėjų aktyvumo bei pardavimų sėkmės, bet ir nuo to, kaip pavyks sukaupti pardavimui siūlomus kūrinius, t.y., kiek dailės darbų pasiūlys jųsavininkai, kolekcininkai.