PASKELBTOS ANTANO GUDAIČIO TAPYBOS KONKURSO SĄLYGOS

2012 07 26

PASKELBTOS ANTANO GUDAIČIO TAPYBOS KONKURSO SĄLYGOS

Dalyvauti konkurse kviečiami Lietuvos dailininkai profesionalai, savo kūryboje tęsiantys lietuvių koloristinės tapybos tradiciją.
Premijos kandidatus svarsto, sprendimą dėl konkurso nominantų atrinkimo bei laureato ir diplomantų vardų suteikimo, prizų skyrimo priima Pylimo galerijos sudaryta vertinimo komisija.
2012 m. konkurso vertinimo komisija – menotyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė (komisijos pirmininkė), tapytojas Rimas Bičiūnas, dailėtyrininkas,  muziejininkas  Romualdas Budrys, tapytojas Aloyzas Stasiulevičius, filosofas dr. Krescencijus Stoškus.
Konkurso laureato premija tam pačiam dailininkui gal būti skiriama vieną kartą.
Antano Gudaičio tapybos konkursas rengiamas kas dveji metai.
Iki rugsėjo 29 d. konkurso dalyviai Pylimo galerijai turėtų pateikti trijų kūrinių, sukurtų per pastaruosius penkerius metus fotografijas (skaitmenines, jpg formatu įrašytas į kompaktinį diską), taip pat turi būti pateikta raštiška tiksli kūrinių metrika (autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, sukūrimo metai, medžiaga, technika, matmenys – ilgoji paveikslo kraštinė neturi viršyti 120 cm.), autoriaus adresai (pašto ir elektroninis), kontaktinis telefonas.
Iki spalio 6 d. konkurso vertinimo komisija atrinks keturis autorius – konkurso nominantus, kurie konkursui pateiktus darbus iki spalio 20 d. turi pristatyti į Pylimo galeriją. Darbai bus eksponuojami konkursinėje parodoje, bus išleistas parodos katalogas.
Konkurso laureatas paskelbiamas spalio 30 d., per parodos atidarymą, jam įteikiamas Antano Gudaičio tapybos konkurso laureato diplomas ir piniginis prizas.
Kiti trys konkursinės parodos dalyviai apdovanojami Antano Gudaičio tapybos konkurso garbės diplomais.