PYLIMO GALERIJA KVIEČIA Į NAUJĄ PARODĄ

2011 05 08

 

Pylimo galerijoje nuo gegužės 10 iki 28 d. veiks dvylikos lietuvių dailininkų kūrybos paroda „Tapybos pavasaris 2011“. Parodos autoriai - Aloyzas Stasiulevičius, Romualdas Kunca, Leonardas Tuleikis, Gražina Vitartaitė, Antanas Beinaravičius, Algimantas Stanislovas Kliauga, Rimas Zigmas Bičiūnas, Raimondas Martinėnas, Jonas Daniliauskas, Arvydas Pakalka, Gintaras Palemonas Janonis, Daumantas Tomas Pilipavičius.

 Maloniai kviečiame apsilankyti!