KOLEKCIJOS NAUJIENOS

2011 03 20

 

Adomas Galdikas. Natiurmortas su kauke. 1929, popierius, tempera, 27x34      

Adomas Galdikas. Natiurmortas su statulėle. 1929, popierius, tempera, 27x34   

Viktoras Vizgirda. Peizažas. 1968, popierius, pastelė, 27x34  

Viktoras Vizgirda. Karšto jausmo prisirinkus. 1973, popierius, mišri technika, 29x22.
(Iliustracija Antano Gustaičio poezijos knygai „Saulės šermenys“. Algimanto Mackaus knygų fondas, 1973 m., Čikaga)     

Jadvyga Paukštienė. Rugiapjūtė. XX a. 7 deš., kartonas, aliejus, 18.2x22.7   

Algis Skačkauskas. Miegantis violončelistas. 2004, drobė, aliejus, 81x100