PYLIMO GALERIJOJE – ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI LIETUVIŲ TAPYBA

2010 12 01

 

Pylimo galerija, savo veiklą pradėjusi šių metų gegužės mėnesį plačia apžvalgine paroda „Tapybos pavasaris. 2010“, vėliau surengusi įdomią ir turiningą lietuvių išeivijos tapybos parodą, personalines Gintaro Palemono Janonio, Lino Gelumbausko, Algimanto Jusionio, Raimondo Martinėno, Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos parodas, gruodžio mėnesį kviečia į šiuolaikinės moderniosios tapybos parodą. Čia pristatoma Aloyzo Stasiulevičiaus, Vincento Gečo, Leonardo Tuleikio, Algimanto Kliaugos, Rimo Bičiūno, Alfonso Vilpišausko, Raimondo Martinėno, Lino Jankaus, Mindaugo Skudučio, Jono Daniliausko, Broniaus Gražio, Antano Obcarsko, Gintaro Janonio, Sigitos Maslauskaitės kūryba.

Lietuviškoji koloristinė tapyba, suklestėjusi prieškario arsininkų kūryboje, išsaugota mūsų išeivijos dailėje, Lietuvoje atgimusi praėjusio amžiaus 7 – 8  dešimtmečiuose, gyva, moderni, šiuolaikiška ir šiandien – teigiama Pylimo galerijos parodoje „Šiuolaikinė modernioji lietuvių tapyba“.

Paroda veiks iki gruodžio 31 d.
Kviečiame apsilankyti!

 

APIE PARODĄ

 

Penki TV (1 dalis)
Penki TV (2 dalis)
Penki TV (3 dalis)
Penki TV (4 dalis)