ONUTĖS JUŠKIENĖS PARODA PYLIMO GALERIJOJE

2022 09 23

Onutė Juškienė  jau daug metų aktyviai kurianti, jautrios sielos ir subtilaus braižo menininkė. Jos kūrybinį kelią stebiu dar nuo studijų laikų VDA.

Baigusi M.K.Čiurlionio menų gimnaziją, toliau studijavo VDA, freskos mozaikos specialybę, dar būdama magistrantė pradėjo rengti personalines tapybos darbų parodas. VDA baigė, įgydama magistro laipsnį, bet studijas tęsė ir toliau, VU tobulindama dailės pedagogo kvalifikaciją.

Onutės kūrybinis kelias labai nuoseklus, ji nuolat tobulindama savo individualų stilių pasiekė puikiausių kūrybinių, raiškos rezultatų. Būdama itin gera piešėja, puikiai atsiskleidė, kaip portretistė, gamtos motyvų poetikos meistrė, animalistė bei netradicinių gėlių kompozicijų tapytoja.

Menininkė nuostabiai jaučia vaizduojamų objektų bei subjektų nuotaikas, menkiausius niuansus, jos darbai dvelkia itin giliu, tiesiog panteistiniu gamtos grožio, formų tobulumo pajautimu. Kiekvienas augalas, žolynas ar menka gėlytė, paukščiukas, gyvūnėlis Onutės tapytuose darbuose turi savo charakterį, nuotaiką ir pabrėžtą individualumą.

Jautriu potėpiu, delikačiais spalviniais niuansais sukurti darbai patraukia savo poetiškumu ir romantizuotu realizmu. 

Menininkė – tikrai nenuilstanti kūrėja, jau yra surengusi virš dvidešimt personalinių parodų, dalyvavusi nesuskaičiuojamame kiekyje grupinių parodų bei simpoziumų. Be tapybos kuria ir keramikos srityje, šiuos įgūdžius savarankiškai tobulindama įvairiuose seminaruose bei simpoziumuose.

Itin turtingą kūrybinę Onutės Juškienės biografiją kilniai papildo ir pedagoginė veikla, nes ši menininkė tikrai turi kuo pasidalinti su mokiniais, būdama tokia puikia piešinio įvaldymo meistre ir natūros atkaklia “studijuotoja”

Dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė

*****

Nūdienos kontekstualumas atsispindintis kūryboje daugelį paskutiniųjų metų mane dominantis klausimas. Vis dar svarstau. Opinija, kad šiuolaikinis menas privalo būti kontekstualus man  kelia daug apmąstymų. Kol kas vis dar renkuosi "nesutapatinti" kūrybos su žurnalistika ar kita publicistine sritimi, reflektuojančia  nūdieną. Jei kuriu šiandien, atstovauti praėjusių amžių negaliu, esu veikiama mane supančio pasaulio, jo kismo.  Sprendimus pasirinkti vieną ar kitą motyvą, jų traktuotę keičia   ne tik asmeninė patirtis, dailės istorijos paveldas, bet ir nenuspėjamas,  nerimastingas šiandienos  pasaulis.

Sąmoningai siekiu atsitraukimo, pauzės. Tapydama lėtai stebiu iš šalies, sukuriu tam tikrą atotrūkį nuo  greitos šiandienos. Būtis yra dinamiška- gyva, todėl jos kismas neišvengiamas. Kūryba,  kaip ir visi intensyvūs procesai, drįstu teigti- ne išimtis. Jai tenka pasiduoti visatos dėsniams, metams bėgant kisti ir pulsuoti autoriaus gyvenimo tarpsnių ar  besikeičiančios visatos ritmu.

Dailininkė Onutė Juškienė

 

 

 

 

 

Nūdienos kontekstualumas atsispindintis kūryboje daugelį paskutiniųjų metų mane dominantis klausimas. Vis dar svarstau. Opinija, kad šiuolaikinis menas privalo būti kontekstualus man  kelia daug apmąstymų. Kol kas vis dar renkuosi "nesutapatinti" kūrybos su žurnalistika ar kita publicistine sritimi, reflektuojančia  nūdieną. Jei kuriu šiandien, atstovauti praėjusių amžių negaliu, esu veikiama mane supančio pasaulio, jo kismo.  Sprendimus pasirinkti vieną ar kitą motyvą, jų traktuotę keičia   ne tik asmeninė patirtis, dailės istorijos paveldas, bet ir nenuspėjamas,  nerimastingas šiandienos  pasaulis.

Sąmoningai siekiu atsitraukimo, pauzės. Tapydama lėtai stebiu iš šalies, sukuriu tam tikrą atotrūkį nuo  greitos šiandienos. Būtis yra dinamiška- gyva, todėl jos kismas neišvengiamas. Kūryba,  kaip ir visi intensyvūs procesai, drįstu teigti- ne išimtis. Jai tenka pasiduoti visatos dėsniams, metams bėgant kisti ir pulsuoti autoriaus gyvenimo tarpsnių ar  besikeičiančios visatos ritmu.

 

Dailininkė Onutė Juškienė