SOLOMONO TEITELBAUMO TAPYBOS PARODA PYLIMO GALERIJOJE

2021 02 16

Vilties šviesa virš Baltijos


Išguitas iš gimtosios Florencijos Dante Alighieri nusileido į giliausias pragaro gelmes tam, kad per Skaistyklos apsivalymą suvoktų kas yra Rojus.
Beatričė jį įkvėpė sukurti nemirtingą „Dieviškąja komediją“, kuri nuostabiomis eilėmis apdainuoja begalines žmonijos kančias, išdavus Kristaus mokymą. Jis - Dantė, mirtingasis, vedamas savo idealo mokytojo Vergilijaus - užjaučia ir visus nuodėminguosius. Vergilijui tai kelia nuostabą.
Atjauta, atgaila, meilė ir tikėjimas yra humanistinės kūrybos variklis. Vadovaudamiesi pragmatika ir instinktais mes galutinai sunaikinsime trapų Dievo sukurtą pasaulį ir paversime jį pragaru. Tai ypač juntama mūsų trapiame pajūryje.
Apvalanti kančia ir darbas vardan amžino grožio idealų mums ir nušviečia Didžiąją Viltį, kurią skleidžia Sutvėrėjas.


Dailininkas, meno licenciatas
Solomonas Teitelbaumas