VYTAUTO KIBILDŽIO TAPYBOS PARODA

2020 08 10

 AUTORIUS APIE KŪRYBĄ


          Mane domina aplinkos kaitos stebėjimas, virsmo istorijos, noras keistis, ieškoti „naujo“. Ne veltui šią parodą pavadinau „SLINKTYS“. Ilgai ieškotas žodis tinkamiausiai apibūdina mane patį, kaip kūrėją, mano kūrybą, ieškojimus, nesėkmes, pergyvenimus, bėgantį laiką.  
              Abstrakčioje tapyboje man svarbus minties spontaniškumas, emocija, ekspresija, estetiškai ir racionaliai suvaldyta kompozicija. Norisi, kad kiekvienas darbas turėtų savitą estetinę išraišką. Daug dėmesio skiriu spalvų, tonų, faktūrų dermei. Vibruojantys lengvi potepiai pajungiami poetinei, filosofinei nuotaikai sukurti.

              Abstrakti tapyba šalia figuratyvinių paveikslų, manau, nuosekliai skinasi kelią ir į kasdieninę mūsų buitį. Ji puikiai papildo šiuolaikinį asketišką interjerą. Kiekvienas interjeras, priklausomai nuo jo stilistikos, reikalauja tik jam pritaikyto kūrinio, nesvarbu ar tai būtų vaizduojamosios dailės ar mažosios plastikos kūriniai. Neįsivaizduoju interjero be meno kūrinių, nes kiekvienas profesionaliai sukurtas kūrinys skleidžia tam tikrą energiją, todėl neteisingai pasirikę meno kūrinį, užuot papuošę interjerą tik suardome jo harmoniją. Tinkamoje, interjero dizainerio parinktoje vietoje, jie ne tik užpildys erdves, bet darys estetinį ir emocinį poveikį aplinkai.

          Svarbūs man ir stebėtojai, žiūrovai – kaip jie supranta mano kūrinius, jų reakcija.


              Interjero dizaineris-dailininkas Vytautas Kibildis