GRAFIKO ANDRIAUS SESELSKO KŪRYBOS PARODA "TALĖJA"

2017 03 23

 ANDRIUS SESELSKAS     

                                               
Kelmiškis Andrius Seselskas (g. 1978 m.) lyg meteoras įsiveržė  į meno pasaulį.
Jis 2003 metais baigė Šiaulių universiteto dailės fakulteto dailės ir dizaino studijas.
2010 metais prasidėjo aktyvi parodinė veikla. Surengta 20 autorinių grafikos darbų parodų įvairiuose Lietuvos miestuose, Latvijoje, jis kviečiamas į užsienio šalių dailės galerijas. Andriaus iliustracijos  „Vilniaus padavimai” pelnė aukštą įvertinimą – tarptautinės organizacijos  IBBY apdovanojimą. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Dailininkas dirba pieštuku, visai nenaudodamas trintuko. Piešinys visose dailės rūšyse svarbus, bet dažniausiai jo vaidmuo tik pagalbinis. Yra Lietuvoje dailininkų, dirbančių tik pieštuku, bet nedaug. Andriaus grafiniai piešiniai paperka savitumu, tobulu pieštuko valdymu, gebėjimu įtaigiai perteikti idėją. Dominuoja tarsi realus moters paveikslas, išplaukiantis iš tikrovės ir nardantis begalinėje vaizduotės kuriamoje erdvėje. Siurrealistinės kompozicijos iškalbingai paryškinamos realiais vaizdiniais, koduojantys filosofinės minties tėkmę.            
Juvelyriškai kruopštus piešinys, toninis figūrų modeliavimas sukuria ervės pojūtį. Rastas darnus realybės, fantazijos ir dekoratyvumo santykis sukuria žaismingumo, netikėtumo įspūdį. Pieštukas – pati paprasčiausia dailės priemonė, labiausiai prieinama, bet pripažinkim, šiuo atveju autoriaus meistrystė ir kūrybiniai gebėjimai nepalieka abejingo žiūrovo.       

Menotyrininkė Michalina Adomavičienė                   

*****
Unikali, meistriška piešimo technika, beveik pasiektas pieštuko technikos tobulumas dailininkui atnešė sėkmę – šiandien jis lyginamas su geriausiais Lietuvos grafikais.
Andriaus Seselsko paveikslai priverčia stabtelėti, įsižiūrėti ir pagalvoti. Kiekvienas paveikslas – į save įtraukiantis pasaulis, į kurį  žiūrėdami, išgyvename savas gyvenimo ir pasaulėjautos istorijas. Tai vizijos, kuriose susipina religiniai, istorijos, metafiziniai motyvai. Andriaus Seselsko kūrybai būdingi netikėti paveikslų herojų šuoliai iš realios pasaulio sampratos į išjaustą, įvairiausiomis istorijomis apipintą vaizduotės erdvę. Pati grafikos darbų technika savo kruopštumu ir tobulumu sukelia nustebimą ir susižavėjimą.   

Menotyrininkas, prof., hab. dr., Vytenis Rimkus     

*****

Naktis.

Asketiškos priemonės. Tik lapas, tik pieštukas. Tik juoda, tik balta.
Kontrastingi vaizdai, lyg juvelyro išrėžti granite. Tikslūs ir preciziški. Beaistriai veidai.

Lyg akimirkos blykstės iš tamsos ištraukti ir amžiams sustingę vaizdai, simboliai, metaforos.
Savitas braižas. Savitas beoris, belaikis pasaulis. Rimtis. Kontrastai.

Diena.

Nuo tylaus susikaupimo, minimalių priemonių, vienatvės ir tylos link šurmulio,
bendruomenės, idėjų visiems ir su visais, energijos ir spontaniško džiugesio būti.
Ir vėl... tik lapas, tik pieštukas.

Naktis.