IŠRINKTA ANTANO GUDAIČIO TAPYBOS KONKURSO LAUREATĖ

2014 06 11

Baigėsi Pylimo galerijos surengtas antrasis Antano Gudaičio tapybos konkursas. Šiemet jis buvo skirtas XX amžiaus lietuvių tapybos klasiko,  vieno iš modernistų grupės „Ars“ įkvėpėjų  ir Lietuvos dailininkų sąjungos organizatorių, ilgamečio Lietuvos dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademijos) profesoriaus Antano Gudaičio 110-osioms gimimo metinėms.

Dalyvauti konkurse buvo kviečiami Lietuvos dailininkai profesionalai, savo kūryboje tęsiantys lietuvių koloristinės tapybos tradiciją. Į kvietimą atsiliepė beveik trys dešimtys autorių. Konkurso vertinimo komisija – menotyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė (komisijos pirmininkė), tapytojas Rimas Bičiūnas, dailėtyrininkas,  muziejininkas  Romualdas Budrys, tapytojas Aloyzas Stasiulevičius, filosofas dr. Krescencijus Stoškus – nominavo penkis autorius 2014 metų Antano Gudaičio tapybos konkurso premijai gauti. Tai žinomi Lietuvos tapytojai – Gražina Vitartaitė, Galius Kličius, Bronius Gražys, Aleksandras Vozbinas, Rūta Eidukaitytė. Jų darbai šiuo metu eksponuojami konkursinėje parodoje Pylimo galerijoje nuo birželio 3 d. iki liepos 4 d.

Birželio10 d., antradienį, konkurso vertinimo komisija nusprendė konkurso laureato vardą skirti jaunai tapytojai Rūtai Eidukaitytei. Jai bus įteiktas Antano Gudaičio tapybos konkurso laureato diplomas „Už lietuvių koloristinės tapybos tradicijos tęstinumą ir plėtrą“ bei piniginis prizas. Kiti keturi konkursinės parodos dalyviai – Gražina Vitartaitė, Galius Kličius, Bronius Gražys ir Aleksandras Vozbinas bus apdovanoti Antano Gudaičio tapybos konkurso garbės diplomais ir paskatinamosiomis premijomis. Apie konkurso nugalėtojų apdovanojimų įteikimą ir parodos katalogo pristatymą, vyksiantį Pylimo galerijoje, bus pranešta vėliau.
Pirmuoju Antano Gudaičio tapybos konkurso, vykusio 2012 m., laureatu buvo išrinktas Galius Kličius.