Justinas Vienožinskis

Justinas Vienožinskis. Autoportretas. 1936 m.

Dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas. Gimė 1886 m. Mataučiznoje, Rokiškio r. Mirė 1960 m. Vilniuje.
1903–1905 m. mokėsi tapybos Juchnevičiaus studijoje Maskvoje. 1905 m. grįžo į Lietuvą, įsitraukė į revoliucinę veiklą, buvo kalinamas.
1908-1914 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje, gilino žinias kituose Europos meno centruose. Studijuodamas dalyvavo lietuvių dailės parodose. 1914 m., baigęs akademiją, grįžo į Lietuvą. Įsteigė aukštuosius piešimo kursus Kaune, dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų draugijos veikloje. 1935-1936 m. Lietuvos dailės sąjungos pirmininkas. Dėstė Vilniaus dailės institute.

„Į tapybą žiūriu kaip į muzikinį sielos išgyvenimų apsireiškimą, tačiau vaizduojamasis menas nėra muzika, todėl ir muzikiškai, t.y. per spalvų ir formų ritmą, harmoniją, kontrastus ir dinamiką vaizduodamas gamtą ir žmogų, bandau prisilaikyti jiems privalomų charakteringų bruožų. Tuo būdu eidamas ir tuos principus savo mokiniams skiepydamas, siekiu savito stiliaus, kuris atitiktų mūsų tautos ir epochos reikalavimus.“  Justinas Vienožinskis. 1936 m.