Jonas Rimša

     

Dailininkas, tapytojas. Gimė 1903 m. birželio 12 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Mirė 1978 m. gegužės 13 d. Santa Monikoje (Kalifornija).

1914 m. su šeima pasitraukė į Charkovą (Ukraina), ten baigė gimnaziją, lankė ir meno mokyklą. 1920 m. J. Rimša grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. 1925 m. jis išvyko į Paryžių, ten kiek pasimokęs, tais pačiais metais persikėlė į Braziliją, ten dirbo fizinį darbą ūkyje ir lentpjūvėje, laisvu laiku piešdamas. 1929 m. persikėlė į Argentiną. 1931–1934 m. Buenos Airių dailės akademijoje studijavo tapybą, baigė tris kursus, bet nusivylęs mokymo programa ir metodais studijas metė, labiau domėjosi moderniuoju menu.  Susidomėjęs inkų civilizacija, 1936 m. J. Rimša buvo persikėlęs gyventi į Boliviją, tyrinėjo indėnų aimarų genties istoriją, papročius ir buitį. Gyvendamas Bolivijoje, jis tapo plačiai pripažintu dailininku, nusistovėjo jo kūrybos stilius.

1937-1943 m. jis vėl gyveno Buenos Aires, užsidirbdamas pragyvenimui, piešdamas ir tapydamas argentiniečių portretus. Pakviestas Bolivijos vyriausybės, 1943 m. J. Rimša išvyko į šią šalį ir įkūrė Sakrės (Sucre) meno mokyklą, 1943-1944 m. jai vadovavo ir dėstė tapybą. Nesulaukęs pakankamos finansinės paramos, jis pasitraukė iš valstybinės mokyklos, išsivesdamas ir gabiausius mokinius, 1944 m. La Pase (Bolivija) įsteigė privačią dailės mokyklą (Curso Superior de Bellas Artes), veikusią iki 1950 m. Už didelius nuopelnus Bolivijos kultūrai šios šalies vyriausybė 1950 m. apdovanojo J. Rimšą Andų Kondoro ordinu (El Condor de los Andes) – garbingiausiu civiliniu šios šalies apdovanojimu, jam suteikė Bolivijos Garbės piliečio vardą, o šio dailininko paveikslus paskelbė Bolivijos nacionaliniu turtu. Jo sukurta figūrinė kompozicija "La Paso įkūrimas" (1948 m.) iki šiol kabo Bolivijos sostinės rotušėje, iškilmių salėje virš miesto burmistro kėdės.

1950-1965 m. vėl gyveno ir kūrė Argentinoje, trumpam išvykdamas į Čilės ir Peru džiungles ieškoti naujų kūrybos motyvų. 1965 m. J. Rimša persikėlė gyventi iš Argentinos į JAV, įsikūrė Santa Monikoje (Santa Monica, Kalifornijos valstija). 1966 m. jis buvo išvykęs į Okeanijos salas, gyveno Tahityje, ten aštuonis mėnesius tapė naujus kūrinius. Nuo 1967 m. iki gyvenimo pabaigos jis liko Santa Monikoje (Kalifornijos valstija, JAV).

J. Rimša – Amerikos lietuvių dailininkas, vertinamas įvairių užsienio šalių dailėtyrininkų. Lietuvoje jo kūrinių nėra daug. Menininkas kūrė figūrines kompozicijas („Motinos idilija“, „La Paso įkūrimas“ – abu 1937, „Indėnų procesija“, „Tamure šokis“), portretus („Patagonijos indėnas“ – 1935, indėnės – 1936, Felikso Petičio – 1940, „Mergaitė su citrinomis“, „Tahitietė geltonais drabužiais“ – abu 1974 (LDM), peizažus (ciklas „Tahičio peizažas“, 1973 (LDM).

Ankstyvieji kūriniai sodraus, tamsių spalvų kolorito; vėlesniesiems būdinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kontūras, kontrastingos spalvos.

Pirmoji J. Rimšos personalinė paroda buvo surengta Buenos Aires 1935 m. Vėliau dailininko darbai 1937, 1950 ir 1975 m. buvo eksponuojami La Pase (Bolivija), 1951 m. – San Paule ir Rio de Žaneire (Brazilija), 1954 m. – Čilėje ir Peru, 1964 m. – vėl Buenos Aires, 1965 m. – Klivlende (JAV) ir 1966 ir 1974 m. – Čikagoje (JAV). Jo kūrinių parodos surengtos Lietuvoje – pirmieji darbai eksponuoti Kaune 1938 m., vėliau Vilniuje 1977, 1999 ir 2010 m.