Antanas Rūkštelė


Antanas Rūkštelė. Autoportretas. 1945 m.

Tapytojas, meno istorikas, etnografas, muziejininkas. Gimė 1906 m. Degučių kaime, Zarasų apskrityje. Mirė 1990 m. St Petersburge (Florida, JAV).

1929 m. baigė Kauno meno mokyklą. Tapybos mokėsi privačiai pas Petrą Kalpoką ir Joną Mackevičių. 1926–1936 m. buvo Čiurlionio galerijos ir Valstybinio muziejaus konservatorius.1932–1933 m. Nepriklausomųjų dailininkų draugijos, 1941–1944 m. Lietuvos dailininkų sąjungos sekretorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949–1955 m. gyveno Australijoje, dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime,  nuo 1955 m. gyveno JAV, buvo Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos pirmininku (1961), buvo vienas iš Pasaulio lietuvių dailininkų ir architektų sąjungos kūrėjų.

A.Rūkštelė nuo 1932 m. su tapybos darbais dalyvavo jungtinėse parodose, jo personalinės parodos eksponuotos Australijoje, JAV -  Dillingene, Adelaidėje, Melburne, Los Angeles, Čikagoje, Detroite, Klivlende, Bostone ir kt. 2010 m. Vilniuje, Radvilų rūmuose A.Rūkštelės tapybos darbai buvo eksponuojami lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos parodoje  „Dovana nepriklausomai Lietuvai“.

Tapė neoromantiškus Lietuvos peizažus, realistines figūrines kompozicijas.