Adomas Varnas

Adomas Varnas gimė 1879 01 02 Joniškyje, mirė 1979 07 19 Čikagoje.
Dailininkas tapytojas, grafikas, fotografas, liaudies meno rinkėjas, propaguotojas ir puoselėtojas, dailės pedagogas, scenografas.
1896-1899 Adomas Varnas mokėsi Kauno dvasinėje seminarijoje, 1899-1902 m. - Peterburgo Štiglico technikos piešimo mokykloje bei Dailei skatinti draugijos dailės mokykloje, 1903-1906 m. - Krokuvos dailės akademijoje. 1907 m. baigė Ženevos aukštąją dailės mokyklą. 1909-1913 m. gyveno įvairiose Europos šalyse, 1913-1914 m. - Vilniuje, 1914-1918 m. - Rusijoje. 1919-1944 m. gyveno Kaune. 1920 m. Kaune su kitais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją (1920-1922 m. - pirmininkas). Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje (vadovavo tapybos studijai, dėstė piešimą). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Ravensburge (VFR), nuo 1949 m. - JAV (Čikagoje).       

Nuo 1908 m. Adomas Varnas dalyvavo Lietuvių dailės draugijos rengiamose parodose. Personalinių parodų surengė Zakopanėje (1912), Poznanėje (1913), Klaipėdoje (1926), Kaune (1927, 1938), Joniškyje (1938), Ravensburge (Vokietija, 1948), Čikagoje (1955, 1959).

Ankstyvieji portretai, portretinės kompozicijos psichologiški, alegoriški, kai kada romantizuoti ir dramatizuoti, peizažai elegiškos nuotaikos, monochrominių spalvų. 1914-1930 m. ir peizažams būdingas dekoratyvumas, platus potėpis, ryškios spalvos. Taigi A. Varno tapybos stiliui turėjo įtakos studijos Krokuvoje ir Ženevoje. Pirmojo kūrybos laikotarpio (1905–1915 m.) darbuose, labiausiai jaučiamos neoromantizmo ir simbolizmo tendencijos. Vėlesnių A. Varno darbų stilius nėra vientisas, dailininkas visą gyvenimą jį keitė, ieškojo naujų išraiškos priemonių. Kai kuriuose vėlesniuose darbuose dar sutinkami ir postimpresionizmo, neoromantizmo bei simbolizmo atgarsiai.