Stasys Jusionis
GIMTOJO KRAŠTO PEIZAŽAI
2019 07 30 - 2019 08 17


Pakretuonės kaime
Geltoni jurginai
1980, drb., mišri techn., 46x46