ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI
LIETUVIŲ TAPYBA
2010 12 01 - 2010 12 31


Algimantas S. KLIAUGA
Pamario peizažas
2008, drb., al., 60x73