ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI
LIETUVIŲ TAPYBA
2010 12 01 - 2010 12 31


Leonardas TULEIKIS
Sodžiaus moterys
2006, drb., al., 81x100