TAPYBOS PAVASARIS 2013


Jonas DANILIAUSKAS
Karaimės žydintis sodas
2012, drb., al., 81x100