ANTANO GUDAIČIO
TAPYBOS KONKURSO DALYVIŲ
KŪRINIŲ PARODA
2012 12 04 - 2012 12 29