EKSPOZICIJA

VISI KŪRINIAI PARDUODAMI
DĖL ĮSIGIJIMO PRAŠOME TEIRAUTIS GALERIJOJE, EL. PAŠTU, TELEFONU
Kontaktai

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Motinystė. II.
XX a. 7 deš., kart., al., 30x17,5

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Gėlės
XX a. 7 deš., kart., al., 50,5x35,5

Kazimieras ŽOROMSKIS (1913–2004)
Upelis miške
XX a. 6 deš., drb./kart., al., 26x21

Algirdas PETRULIS  (1915–2010)
Ryto šviesa
1978, kart., al., 50x70

Algirdas PETRULIS (1915–2010)
Kompozicija Nr. 32
1985, kart., al., 50x70

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Sėdinti moteris su gėlėmis
XX a. 5 deš., drb., al., 98x63

Vytautas KASIULIS (1918 - 1995)
Pora
Apie 1950, drb., al., 71x44

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Raitelis
XX a. 6 deš., pop., past., 50x38

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Puokštė
XX a. 6 deš., pop., guaš./akv., 52x41

Vytautas KASIULIS (1918-1995)
Pasveikinimas
1969, pop., akv., guaš., 50x65

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Artojas
XX a. 6 deš., pop., sp. litograf., 45x62

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Žvejai su laimikiu
XX a. 6 deš., pop., sp., litograf.,
61x46, 44/50 egz.

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Kanklininkas
XX amž. 7 deš., pop., guaš., 51x31

Vytautas Kasiulis (1918-1995)
Dvi damos
1953, pop., litogr., 50x30

Augustinas SAVICKAS (1919–2012)
Ironiškas autoportretas
1986, drb., kart., al., 50x35

Augustinas SAVICKAS (1919–2012)
More, lauk iš kiemo
1989, drb., al., 97x82

Augustinas SAVICKAS (1919–2012)
Angelas
1990-1992, drb., al., 73x60

Pranas PAŠKEVIČIUS (1921-2009)
Gegužės pradžia
1976, kart., al., 48x33 

Jonas ŠVAŽAS (1925–1976)
Bokšto gatvė. Vilnius
1973, drb., al., 70x70

Vladas KARATAJUS (1925-2014)
Saulagėles
2010, drb., al., 80x70

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »